D-HLR

Namn

E-post

Rubrik

Meddelande


D-HLR utbildning


En spännande utbildning med fördjupad teori och träning tillsammans med hjärtstartare.


När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp har hjärtats pumpförmåga upphört vilket leder till syrebrist i hjärnan och andra vitala organ med stora skador som följd efter redan några minuter.


Den enda behandlingen för att få igång hjärtat i detta läge är att återställa de elektriska impulserna i hjärtat med hjälp av en strömstöt från en defibrillator. Detta måste göras så fort som möjligt för att hjärnan inte skall ta för stor skada. Om detta görs inom 3 min kan överlevnadschansen öka från dagens dystra 7 % till över 75 %.


   Under utbildningen lär sig deltagarna teoretiskt och prak­tiskt hur man handhaver en defibrillator, hjärtats fysiologi och säkerhet vid defibrillering. Kursen är upplagd för situ­ationsanpassade situationer utifrån er arbetsmiljö. Alla som genomgått kursen får ett intyg att de genomgått utbildning i D-HLR i enlighet med Svenska Kardiologföreningens utbildningsp­lan samt ett Certifikat på en Hjärtsäker arbetsplats erhålles arbetsplatsen.


Utdrag ur kursinnehållet:

Anatomi

Kontroll av vitala parametrar

HLR med enkla hjälpmedel

Larmrutiner

Säkerhet

Genomgång av defibrillator

Praktiska övningar

Utbildningsmål:

Deltagit och godkänd i samtliga delar i enlighet med Svenska Kardiologföreningens riktlinjer.

Kurslängd:

3-4 timmar/grupp om 6 personer per instruktör.

2 instruktörer 12 personer
Ett Hjärtsäkert Skaraborg AB


Malörtsvägen 25

541 39 SKÖVDE


info@hjartsakert-Skaraborg.se

Org.nr 556832-7026


Kontakt:

 

Peter  0708-814195,

Tomas 0703-234442