A-HLR

Namn

E-post

Rubrik

Meddelande

Avancerad Hjärt-lungräddning för Sjuksköterskor och Läkare


Målsättning: Deltagarna skall efter genomförd utbildning kunna behandla en person med hjärtstopp med HLR, defibrillering, med halvautomatisk och manuell defibrillator, läkemedel och teamarbete enligt A-HLR programmet.


Förkunskaper:

-Genomförd grundutbildning och/eller repetitionsutbildning enligt aktuella riktlinjer, inom senaste året i HLR och S-HLR.

-HLR-teknik träning de senaste veckorna

-Inläst A-HLR kursbok

-Godkänd webbutbildning i A-HLR


Lärandemål

När du genomfört grundutbildning i A-HLR skall du kunna:

- förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering

- utföra HLR med god kvalitet med både en- och två- livräddarteknik

- larma och förstå hur larmorganisationen fungerar

- använda de hjälpmedel för ventilation och cirkulation som är aktuella för utbildningen och arbetsplatsen.

- använda en halvautomatisk defibrillator på ett säkert och effektivt sätt

- använda en manuell defibrillator på ett säkert och effektivt sätt

- handlingsplanen för A-HLR

- förstå vikten av regelbunden träning

- kontrollera akututrustningen

- behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för A-HLR

- förstå vikten av teamarbete

- förstå vikten av att utse en teamledare


Kort information om utbildningen:


Grundutbildning tar enligt kursbeskrivning 4 timmar med fyra deltagare. Med fler deltagare tar utbildningen längre tid. De teoretiska avsnitten tar 1 timma och de praktiska 3 timmar. Under kursen varvas teori och praktik. Ett aktivt lärande styr lärandeprocessen. Deltagare skall läsa kursbok och genomföra skrivning i A-HLR före utbildningen för att vara teoretiskt förberedda och för att ge tid till praktisk träning. I de praktiska övningarna tränas deltagarnas färdigheter, säkerhetstänkande, teamarbete och förmåga till arbetsledning.Avancerad

Hjärt-Lungräddningsutbildning

(A-HLR)


Denna utbildning är främst avsedd för Sjuksköterskor och Läkare som är aktiva inom sjukvården.


Målsättning för utbildningsprogrammet A-HLR: Utbildningen är anpassat för utbildning med ett standardiserat innehåll och metodik. Grundutbildningar skall ske på arbetsplatsen av instruktörer i A-HLR och instruktörsutbildningar skall ske som centraliserade utbildningar i HLR-rådets regi.


Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, BMA, pedagoger och studenter inom akutsjukvård.


Grundutbildning:

Syfte: Att utbilda deltagare i grundutbildning och repetitionsutbildning inom akutsjukvård och vårdutbildningar.


A-HLR utbildning är en avancerad utbildning som är djupt medicinskt inriktad


Ett Hjärtsäkert Skaraborg AB


Malörtsvägen 25

541 39 SKÖVDE


info@hjartsakert-Skaraborg.se

Org.nr 556832-7026


Kontakt:

Peter   0708-814195,

Tomas 0703-234442


 

Hjärtsäkra din arbetsplats med en Hjärtstartare från ZOLL